Superviktigt med vatten!

Nu när våra dagar är så varma är det extra viktigt att se över hästens intag av vatten. Se till att hästarna har rikligt med rent och friskt vatten både i boxen och i hagen.

Ungefär hur mycket bör en häst dricka per dygn?

Underhåll – 5 liter per 100 kg häst
Lätt till medelhårt arbete – 7 liter per 100 kg häst
Hårt arbete – 10 till 15 liter per 100 kg häst
Digivande ston – 8 till 10 liter per 100 kg häst

Veterinären Sara Nyman berättar

“Se till att dina hästar har fri tillgång till vatten av god kvalitet även på sommaren. Beroende på betestillgång och väderlek kan dricksvattenbehovet variera stort. Digivande ston och arbetande hästar kräver stora mängder vatten och extra mycket under varma dagar. Flottör är ett bra sätt att vara säker på att vattnet inte tar slut. Vattenkaren måste vara tillräckligt stora, lätta att göra rena och inte ha vassa kanter eller annat som hästarna kan skada sig på. ” – Leg vet VMD Sara Nyman