Skötsel

Termostaten som styr uppvärmningen sitter i mitten av karet, under innerbotten. Om det är kallt i luften och karet är tomt kan termostaten slå på värmefolien och då värms botten i onödan. Så länge karet är tomt innebär det ingen säkerhetsrisk, men det är viktigt att karet är helt tomt. Lägg INTE i halm, cellplast eller annat material i ThermoBaren. Använd INTE karet för blötläggning eller uppvärmning av foder! Gäller ej TB 65 ECO.

Den noggrant utvalda plasten, som är 4-7 millimeter tjock, är seg och därmed köldtålig. Mjukheten i plasten gör också att bulor kan uppstå i botten eller på insidan, det har ingen inverkan på funktionen, men i karets botten sitter värmefolien, så se till att hästen inte trampar i karet.

Om din häst brukar sparka på vattenhinken – bygg ett skydd framför karet. ThermoBaren håller förstås längre om hästen inte kommer åt att sparka på den.

Rengöring

Tvätta ur karet regelbundet. Hur ofta ThermoBaren behöver rengöras beror mycket på hästens vanor och vattnets kvalitet. Om karet har automatisk vattenpåfyllning – stäng av påfyllningen under tiden du gör rent karet. Använd en diskborste, mjuk trasa eller svamp för rengöring. Undvik att repa plastytan men använd gärna rengöringsmedel, vi rekommenderar Hippofix. Efter rengöring rekommenderas desinficering med Hippofix PRO för att döda alla bakterier. Vid kontinuerlig dosering av Hippofix dricksvattenrening blir bakterietillväxten mycket mindre och karen lättare att rengöra.

Cart

Buying a ThermoBar is simple!

All troughs are delivered fully assembled!

Tax is included in the price.

All ThermoBar products have a three-year guarantee.

ThermoBar delivers to all EU countries.

Shipping costs within the EU:
Products that can be sent in a small package: €10
ThermoBar: €30

Sorry, but products that have sold out cannot be pre-ordered.