Integritetspolicy

Integritetspolicy för ThermoBar AB
***
Enligt dataskyddsförordningen (”GDPR”) ska du som kund och besökare av vår sida ThermoBar.se, få information när dina personuppgifter behandlas. Det gäller all personlig information som namn, adress, telefon mm. Sådan information ska lämnas av oss när uppgifterna samlas in, men även när du som registrerad begär det.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer, email, IP-adress samt eventuella orderuppgifter. Syftet med en sådan behandling är för att vi lättare ska kunna ge dig bästa service vid ditt köp, eller när du har frågor inför och efter ett köp. Vi kan också komma att använda dina uppgifter för att informera dig om nyheter och kampanjer via email.
Vi har fått dina uppgifter från kontaktformulär på vår sida, alternativt via direktkontakt med dig via SMS, telefon och samtal. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ”samtycke”. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss och upp till 4 år efter att du handlat av oss, för att kunna upprätthålla vår garantipolicy.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast med Hippofix.se som är vår samarbetspartner i arbetet med att erbjuda bättre vatten till djur. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är VD Marie Hasselbom som du når på telefon 070-755 26 33 alternativt marie@thermobar.se. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att besöka vår hemsida: https://thermobar.se/gdpr-begar-data/ Du kan också kontakta oss på info@thermobar.se. Du når även vårt dataskyddsombud på samma email, info@thermobar.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
***

ThermoBar AB
Såå 406
83797 Åre
info@thermobar.se