Garanti

Naturligtvis har du garanti som omfattar fabrikations- och materialfel på alla produkter köpta av oss. Garantin gäller i 3 år från det datum då varan levererats. På reparationer utförda av oss lämnar vi 1 års garanti. Som privatperson omfattas du även av konsumentköplagen, vilket innebär att du har reklamationsrätt under 3 år. För övrigt gäller svensk konsumentlag. Alla produkter som säljs av ThermoBar AB är godkända för användning i Sverige.

De elvärmda ThermoBarerna är försedda med termostatstyrning som strävar efter att hålla vattentemperaturen på ca 15 – 20 °C så långt effekten räcker till med hänsyn till yttertemperaturen. Många faktorer påverkar dock vattentemperaturen och ThermoBar AB garanterar endast isfrihet.

Åberopar kunden garanti och det visar sig att felet beror på yttre åverkan och därför inte täcks av garantin står kunden för eventuell reparationskostnad. Vår auktoriserade personal kommer i första hand avgöra om felet beror på en felaktigt producerad vara eller yttre åverkan efter att varan nått kunden. Kunden står för fraktkostnader om kunden åberopar garanti.

Läs mer på Konsumentverkets hemsida: http://www.konsumentverket.se